13.01.2021

Вийшов новий реліз конфігурації "Форт: Поліс 8" № 1.2.58.1 (1.6.3.1)

Вийшов новий реліз конфігурації "Форт: Поліс 8" № 1.2.58.1 (1.6.3.1)

Нове в релізі Форт:Поліс 8.
 Податковий облік

Амортизація ОС і НМА виробничим методом.

Відповідно до Закону України 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві», реалізована амортизація ОС і НМА виробничим методом в податковому обліку.

 

Розрахунок заробітної плати

Розрахунок середнього заробітку.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020г. "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 № 100" при розрахунку середнього заробітку для подій після 12.12.2020г. Не застосовуються коефіцієнти підвищення окладів.

Регламентна звітність.

1.      Внесено зміни відповідно до вимог НБУ в регламентні звіти:

·         звіт «Дані фінансової звітності FR0»

·         звіт «Дані про доходи та витрати страховика IR2»

·         звіт «Дані про показники діяльності зі страхування IR4»

·         звіт «Дані про операції перестрахування IR6»

·         звіт «Дані про сплачений статутний капітал, гарантійний фонд та платоспроможність страховикаIR71»

·         звіт «Дані про розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду IR72»

·         звіт «Дані про розміщення страхових резервів IR73»

·         звіт «Дані про незавершене будівництво IR76»

·         звіт «Дані про основні засоби IR77»

·         звіт «Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти IR78»

·         звіт «Дані про достроково припинені договори страхування IR8»

2.      Згідно з наказом Мінфіну № 588 від 29.09.2020 внесено зміни до бухгалтерськіх стандартів, відповідно внесено зміни до регламентних звітів:

·         звіт «Баланс»

·         звіт «Рух грошових коштів»

·         звіт «Про власний капітал»

·         звіт «Фінансовий результат»

·         звіт «Форма5»

3.     Відповідно до наказу Мінсоцполітики від 27.08.2020 р №591 реалізована нова форма звіту "Звіт про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю".

 

Виправлені помилки і зміна конфігурації

1.      Документ «Закриття місяця» (управлінський облік) робив помилкове коригування собівартості за регістром накопичення «Партії товарів на складах (управлінський облік)» по товарах, які були отримані документом «Оприбуткування товарів», а потім переміщені на інший склад.

2.      У звіті «Декларація з ПДВ» можуть неправильно заповнюватися колонки 6 і 8 таблиці 2 додатка 7 після перетворення документа Додаток 2 з операцією На умовний продаж (повернення).

3.      У документі «Авансовий Звіт» в табличній частині «Інше» контроль заповнення помилково виконується по останньому рядку.

4.      У повідомленнях для користувачів виводилася інформація про неактуальну облікову систему при заповненні звіту у FREDO-Звіт.

5.      На платформі версії 8.3.14 і вище в обробці «Пошук даних» при переході по посилання-результату пошуку виникала помилка.

6.      При виведенні на друк документа «Акт про надання виробничих послуг« значення колонки «Знижка» відображається неправильно.

7.      Відповідно до Наказу Держстату №208 від 13.06.19 р реалізована нова форма звіту «Звіт про обсяги реалізованих послуг».

8.      Поновлена компонента ZvitApi_dll для роботи підприємства версій х64.

9.      При автоматичному заповненні у FREDO звіту Декларація про прибуток не заповнюється відмітка про базову звітному періоді.

10.  У звіті «Звіт по Єдиному соціальному внеску» могли не заповнюватися колонки 14 і 15 таблиці 6 по співробітнику, якому нараховано відпустку без оплати.

11.  При автоматичному заповненні у FREDO звітів Звіт про власний капітал, Рух грошових коштів (стандарт № 4) (непрямий метод) за звітний період «квартал» не заповнюються дані з фінансової звітності за поточний період.

12.  У звіті з праці (місячна форма) при заповненні во во FREDO Звіт не заповнюються коди КВЕД і КОАТУУ.

13.  Для документа Податкова накладна з операцією «Операції, звільнені від ПДВ» дані закладок Нематеріальні активи, Основні кошти не потрапляють в таблицю 2 Додатка 6 звітів Декларація з ПДВ і Уточнюючий розрахунок по ПДВ.

14.  Розширили список видів вивантажуються / завантажуються первинних документів в / з FREDO ДОКМен.

15.  Нова форма звіту згідно Наказом Держстату №259 від 31.07.19 р затверджено нову форму звіту «Звіт з праці» № 1-ПВ (квартальна) «Звіт Із праці».

16.  Згідно з роз'ясненням ФСС України додана причина непрацездатності «Ізоляція від COVID-19 - 11» і внесені відповідні зміни в розрахунок оплати лікарняних.

17.  У звіті Рух грошових коштів (стандарт № 4) (прямий метод) за півріччя в стовпці «За аналогічній період попереднього року» відображаються дані за перший квартал минулого року.

18.  При закритті місяця в управлінському обліку не відбувалася коригування собівартості комісійного продажу продукції, випущеної в місяці продажу.

19.  Наказом Мінфіну № 588 від 29.09.2020 внесено зміни до бух. стандартів.

20.  Опцію «Відкривати при запуску панель функцій» приховати зі списку налаштувань користувача.

21.  Відповідно до прийнятого Закону України №540-IX від 02.04.2020 змінені ліміти річного доходу для єдиного податку.

22.  Реалізували використання виробничого методу нарахування амортизації в податковому обліку.

23.  Відповідно до прийнятого Закону України № 786-IX від 14.07.2020 дозволено вести в довільній формі звіт «Книга доходів витрат по єдиному податку».

24.  Відповідно до Закону України №3963 від 06.08.2020 оновили розмір мінімальної зарплати.

25.  Реалізували вивантаження колонки Зміст документа «Акт про надання виробничих послуг» при відправці даних через FREDO ДОКМен.

26.  Виправлені помилки в блоці Фін. Монтіоінга.

27.  Виправлені помилки в документі «Зміну до договору страхування»

28.  Виправлені деякий помилки в документі «Нарахування страхової премії».

29.  Виправлені деякі помилки в документі «Приходование бланків»

30.  Виправлений макет друку документів «Прибутковий касовий ордер» і «Видатковий касовий ордер».

31.  Виправлена ​​помилка в Зміну до договору страхування (упр форма) а саме: При достроковому перериванні договору страхування Страхова премія за договором і Сума відповідальності виводиться з останнього запису, а потрібно сумарно за договором страхування.

32.  Виправлена ​​форма документа «Зміну до договору страхування» (упр форма).

33.  При додаванні користувача в «групу доступу» не працювала кнопка «підібрати».

34.  Виправлена ​​помилка яка виникала при відкритті в тонкому клієнті документа «Рахунок на оплату».

35.  Виправлені помилки в вивантаженні в МТСБУ.

36.  Виправлені деякі помилка в керованої формі документа «Договір страхування ОСАЦВ».Возврат к списку
Имя*
Телефон*
Дополнительная информация
* - обязательные поля